Choose your screen resolution: Auto adjust 800x600 1024x768


Teme discipline sectie bilingva francofona
Marţi, 23 Octombrie 2012 00:00

Temele din programele de bacalaureat

pentru disciplinele la care elevii sustin probele specifice

in vederea obtinerii mentiunii speciale "sectie bilingva francofona"

pe diploma de bacalaureat

 

Afla temele din programele de bacalaureat pentru disciplinele la care elevii sustin probele specifice, in vederea obtinerii mentiunii speciale "sectie bilingva francofona" pe diploma de bacalaureat.

 

 

DISCIPLINA MATEMATICA

Clasa a XI-a

 

Tema 1: Statistica descriptiva si analiza datelor    

 

 

 

 

Competente specifice

Continuturi

 

1. Utilizarea proprietatilor caracteristice ale unei serii statistice - medie, dispersie, abatere medie patratica/mediana, quartile, amplitudine interquartila

2. Studierea unei serii statistice, compararea a doua serii statistice

3. Transpunerea in limbaj matematic prin mijloace statistice a unor probleme practice

1. Culegerea, clasificarea si prelucrarea datelor statistice2. Interpretarea datelor statistice prin parametrii de pozitie:
medii, dispersia, abateri de la medie

3.
Mediana, prima quartila, a treia quartila, amplitudinea

4. Diagrame - reprezentarea grafica a datelor statistice

 

Tema 2: Geometrie plana    

 

 

 

 

Competente specifice

Continuturi

 

1. Utilizarea conditiei de coliniaritate pentru obtinerea ecuatiei carteziene a dreptei

2. Determinarea ecuatiei carteziene a dreptei cunoscand un vector director si un punct

3. Determinarea unui vector director al dreptei definite printr-o ecuatie carteziana

4.
Alegerea unei descompuneri potrivite rezolvarii unei probleme

1. Conditia de coliniaritate a 2 vectori


2. Vectorul director al unei drepte

3. Ecuatia carteziana a unei drepte in plan determinata de un punct si de un vector director

4. Descompunerea unui vector dupa 2 vectori necoliniari

 

 

 

Tema 3: Siruri    

 

 

 

 

Competente specifice

Continuturi

 

1. Modelarea matematica a unei situatii simple cu ajutorul sirurilor

2. Aplicarea unui algoritm de calcul pentru un termen de rang dat

3. Exploatarea unei reprezentari grafice a termenilor unui sir

4. Scrierea termenului general al unei progresii aritmetice sau geometrice definite prin primul termen si ratie

5. Determinarea sumei primilor n termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice sau geometrice

6.
Cunoasterea monotoniei progresiilor aritmetice si geometrice

1. Modalitati de definire a unui sir numeric: explicit; recurenta

2. Monotonia unui sir numeric


3. Progresii aritmetice: determinarea termenului general;
suma primilor n termeni

4. Progresii geometrice cu ratie pozitiva: determinarea termenului general; suma primilor n termeni

 

Tema 4: Procente    

 

 

 

 

Competente specifice

Continuturi

 

1. Calculul unei variatii exprimate in procente
2. Exprimarea unei variatii in procentaj
3. Determinarea variatiei globale cunoscand doua variatii succesive
4. Determinarea variatiei reciproce cunoscand variatia initiala

1. Procente, dobanda, TVA

2. Legatura intre variatie si procentaj

3.
Variatii succesive si reciproce

 

 

 

Clasa a XII-a

 

Tema 1: Progresii aritmetico-geometrice    

 

 

 

 

Competente specifice

Continuturi

 

1. Transformarea unei situatii concrete date intr-o problema matematica folosind progresiile aritmetico-geometrice

1. Progresii aritmetice si geometrice - recapitulare
2. Progresii aritmetico-geometrice - aplicatii din viata socioeconomica

 

Tema 2: Probabilitati conditionate    

 

 

 

 

Competente specifice

Continuturi

 

1. Calculul probabilitatii unui eveniment cunoscand probabilitatile conditionate relative la o parte a universului probabilistic

1. Evenimente aleatoare egal probabile, operatii cu evenimente, probabilitatea unui eveniment compus din evenimente egal probabile
2. Probabilitati conditionate de un eveniment nenul. Notatia PA (B). Dependenta si independenta evenimentelor.
Schema lui Bernoulli

 

Tema 3: Numere complexe    

 

 

 

 

Competente specifice

Continuturi

 

1. Efectuarea calculelor algebrice cu numere complexe scrise in forma algebrica/trigonometrica

2. Rezolvarea ecuatiei de gradul al doilea cu coeficienti reali in multimea numerelor complexe

3. Reprezentarea unui numar complex printr-un punct/vector

4. Determinarea afixului unui punct/vector

5. Trecerea de la forma algebrica la cea trigonometrica si invers

1. Forma algebrica a unui numar complex. Modulul si conjugatul

2. Operatii cu numere complexe scrise in forma algebrica
(suma, produs, raport)

3. Ecuatia de gradul al doilea cu coeficienti reali

4. Reprezentarea geometrica a unui numar complex. Afixul unui punct/vector. Interpretarea geometrica a modulului si a conjugatului

5. Forma trigonometrica a unui numar complex. Modul si argument - interpretare geometrica

6. Operatii cu numere complexe scrise in forma trigonometrica (suma, produs, raport)

 

 

 

DISCIPLINA FIZICA

 

Clasa a XI-a

 

Tema 1: Vederea si formarea imaginii    

 

 

 

 

Competente specifice

Continuturi

 

• Exploatarea conditiilor de vizibilitate a unui obiect
• Abordarea interdisciplinara a studiului ochiului uman
• Formularea unei ipoteze asupra conceptului de vedere pornind de la studiul unui document
• Identificarea si descrierea modelului optic al ochiului prin comparatie cu ochiul real
• Identificarea unei lentile convergente/divergente

• Determinarea grafica a pozitiei, maririi liniare transversale si sensului imaginii unui obiect dat de o lentila convergenta
• Utilizarea relatiilor punctelor conjugate si a maririi liniare transversale pentru o lentila subtire convergenta in rezolvarea de probleme simple
• Determinarea parametrilor modelului lentila subtire utilizand dovezi experimentale

1. Ochiul uman: descriere si modelare ca sistem optic:
• prezentarea anatomiei ochiului;
• identificarea fenomenelor fizice implicate in formarea imaginii;
• ochiul - sistem optic

2. Lentile subtiri:
• definitia lentilelor subtiri;
• stabilirea elementelor caracteristice: centrul optic principal, ax optic principal, focare, distanta focala, convergenta unei lentile subtiri;
• reprezentarea conventionala a unei lentile subtiri;
• clasificare: lentile convergente si divergente subtiri;
• identificarea sistemelor optice care compun modelul fizic al ochiului plecand de la formarea imaginii in ochiul uman: cristalinul - lentila convergenta si retina - ecran

3.
Constructia imaginii unui obiect liniar data de lentile convergente subtiri
4. Relatia punctelor conjugate pentru lentile subtiri
5. Marire liniara transversal

 

 

 

Tema 2: Evolutia in timp a unui sistem mecanic    

 

 

 

 

Competente specifice

Continuturi

 

• Intelegerea notiunii de referential si a necesitatii introducerii lui
• Identificarea acelui referential in care descrierea matematica a miscarii studiate este mai simpla
• Definirea tipurilor de miscare (rectilinie uniforma, rectilinie uniform variata, circulara uniforma)
• Identificarea unei miscari utilizand forma traiectoriei si legea de miscare
• Cunoasterea si utilizarea relatiei forta - tip de miscare
(calitativ)
• Cunoasterea enunturilor principiilor mecanicii clasice
• Utilizarea legilor mecanicii clasice in analiza miscarii punctului material in camp gravitational uniform

• Exploatarea principiilor mecanicii clasice in rezolvarea de probleme de miscare in camp gravitational uniform
• Intelegerea miscarilor punctului material in camp gravitational in diferite jocuri sportive (fisa document)

1. Descrierea miscarii unui punct material:
• definirea notiunilor de: referential traiectorie, relativitatea miscarii mecanice, vectorii de pozitie, viteza si acceleratie;
• referential galileean;
• lege de miscare: definire, expresie generala, exemple calitative

2.
Principiile mecanicii clasice:
• principiul inertiei/notiunea de masa inertiala;
• principiul fundamental al dinamicii/forta si cantitatea de miscare;
• principiul actiunii si reactiunii;
• forte si miscari

3. Miscarea punctului material in camp gravitational terestru uniform:
• cadere libera, aruncare pe verticala, aruncare sub un unghi oarecare;
• aplicatii in practica - jocuri sportive

 

 

Clasa a XII-a

 

Tema 1: Campuri fizice (camp vectorial) si forte    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competente specifice

Continuturi

 

• Descrierea unui camp asociat proprietatilor fizice care se manifesta intr-un punct din spatiu
• Cunoasterea caracteristicilor campului fizic: intensitate intr-un punct al campului, linie de camp vectorial, camp uniform, campul gravitational uniform si campul electrostatic dintr-un condensator plan
• Identificarea campului gravitational uniform
• Intelegerea modului in care a aparut notiunea de camp prin observatii experimentale (fisa document)
• Utilizarea notiunilor studiate in rezolvarea de probleme simple
• Explicarea fenomenelor naturale legate de notiunile studiate

1. Campul gravitational uniform:
• legea atractiei universale: enunt, expresie matematica;
• intensitatea campului gravitational: definitie, expresie matematica, unitate de masura, reprezentare - camp vectorial;
• camp gravitational uniform: relatia dintre forta gravitationala si forta de greutate

2. Camp electrostatic:
• legea lui Coulomb: enunt, expresie matematica, reprezentare;
• intensitatea campului electric: definitie, expresie matematica, unitate de masura, reprezentare - camp vectorial;
• camp electric uniform - condensator plan

 

 

Tema 2: Lucrul mecanic si energia mecanica    

 

 

 

 

Competente specifice

Continuturi

 

• Cunoasterea expresiei matematice a lucrului mecanic
• Identificarea fortelor conservative
• Calcularea lucrului mecanic efectuat de diferite forte:
greutatea, forta de frecare la alunecare
• Explicarea semnificatiei fizice a relatiei dintre lucrul mecanic si variatia energiei cinetice
• Calcularea energiei cinetice si a energiei potentiale gravitationale
• Extragerea si utilizarea informatiilor legate de un sistem fizic pentru rezolvarea unor probleme de miscare ale punctului material
• Cunoasterea conditiilor in care energia mecanica a unui sistem fizic se conserva
• Exploatarea principiului conservarii energiei mecanice in explicarea evolutiei temporale a miscarii unui punct material in camp gravitational uniform

1. Lucrul mecanic al unei forte

• Definitie, expresie matematica, unitate de masura, interpretare geometrica


2. Lucrul mecanic al unei forte conservative:

• forta conservativa: definitie, exemple;
• studiu de caz: lucrul mecanic al fortei de greutate


3. Energia mecanica a punctului material in camp gravitational uniform:

• energie cinetica;
• teorema de variatie a energiei cinetice;
• energie potentiala gravitationala;
• legea conservarii energiei mecanice

 

 

DISCIPLINA CHIMIE

 

Clasa a XI-a

 

Tema 1: Legatura dintre structura si proprietati in cazul alcanilor si alcoolilor    

 

 

 

 

Competente specifice

Continuturi

 

Definirea alcanilor, alcoolilor

Definitie alcani, alcooli

 

Deducerea si reprezentarea formulelor structurale Rezolvare de probleme cantitative si calitative Justificarea explicatiilor si solutiilor la probleme

Formule procentuale, brute, moleculare si structurale pentru alcani si alcooli

 

Recunoasterea catenelor si a tipurilor de atomi de carbon

Catene si tipuri de atomi de carbon

 

Denumirea alcanilor, radicalilor alchil si a alcoolilor

Radicali alifatici
Nomenclatura si clasificare alcani si alcooli

 

Recunoasterea tipului de izomerie pentru alcani si alcooli

Izomerie alcani, alcooli

 

Argumentarea proprietatilor fizice ale alcanilor si alcoolilor in functie de structura si interactii intermoleculare
Realizarea unei activitati experimentale pentru separarea dintr-un amestec a unui alcool prin distilare

Proprietati fizice:
- puncte de fierbere (alcani, alcooli);
- distilarea alcanilor;
- puncte de topire (alcani);
- interactiuni intermoleculare la dizolvarea in apa a alcoolilor

 

Exploatarea informatiilor pentru a identifica utilizarile alcanilor si alcoolilor
Rezolvarea problemelor cantitative si calitative
Justificarea explicatiilor si solutiilor la probleme

Utilizari:
- utilizarea alcanilor si alcoolilor drept combustibili;
- testul de alcoolemie

 

 

Tema 2: Compusi organici oxigenati: aldehide, cetone, acizi carboxilici    

 

 

 

 

Competente specifice

Continuturi

 

Definirea aldehidelor, cetonelor si acizilor carboxilici

Definitie aldehide, cetone, acizi carboxilici

 

Recunoasterea grupelor functionale carbonil si carboxil Deducerea si reprezentarea formulelor structurale Recunoasterea tipului de izomerie pentru aldehide si
cetone

Formule moleculare si structurale pentru aldehide, cetone, acizi carboxilici

 

Denumirea aldehidelor, cetonelor si acizilor carboxilici

Nomenclatura, clasificare aldehide, cetone, acizi carboxilici

 

Interpretarea proprietatilor fizice ale aldehidelor, cetonelor si acizilor carboxilici, in functie de structura si interactii intermoleculare

Proprietati fizice:
- solubilitatea acizilor in apa, procesul de ionizare (acid acetic, acid benzoic);
- pH-ul acizilor
Caracterul acid

 

Realizarea unei activitati experimentale pentru obtinerea aldehidelor, cetonelor si acizilor carboxilici

Extractia unui acid organic natural (experiment)
Obtinerea aldehidelor, cetonelor si a acizilor carboxilici prin oxidarea alcoolilor

 

Rezolvarea problemelor cantitative si calitative
Justificarea explicatiilor si solutiilor la probleme

Randamentul reactiei de oxidare

 

Realizarea unei activitati experimentale pentru identificarea aldehidelor si cetonelor

Identificarea aldehidelor si a cetonelor

 

Exploatarea informatiilor pentru a identifica utilizarile aldehidelor, cetonelor si acizilor carboxilici

Utilizarile aldehidelor, cetonelor si a acizilor carboxilici

 

 

 

Clasa a XII-a

 

Tema 1: Dizolvarea compusilor ionici si moleculari    

 

 

 

 

Competente specifice

Continuturi

 

Definirea notiunilor: solutie, solvat, solvent, dizolvare si solubilitate
Identificarea componentelor unei solutii
Stabilirea influentei diferitilor factori asupra procesului de dizolvare si a solubilitatii

Solutii:
- definitie;
- componente;
- dizolvarea; factori care influenteaza dizolvarea;
- solubilitatea; factori care influenteaza solubilitatea

 

Recunoasterea solventilor polari si nepolari

Solventi:
- structura moleculelor de solventi;
- clasificare

 

Stabilirea corelatiei solvat-solvent
Modelarea proceselor de dizolvare pentru diferite tipuri de solvanti in diferiti solventi

Dizolvare:
- compusi ionici in solventi polari;
- compusi polari in solventi polari;
- compusi nepolari in solventi nepolari

 

Definirea concentratiei molare.
Scrierea si aplicarea expresiei matematice a concentratiei molare in diferite calcule.

Realizarea unei activitati experimentale pentru obtinerea solutiilor cu concentratie molara data

Concentratia molara:
- definitie;
- expresie matematica;
- aplicatii numerice;
- prepararea de solutii de concentratie molara data
(activitate experimentala)

 

Determinarea prin calcul a concentratiei molare pentru diferite specii ionice

Concentratia molara a unei specii ionice in solutie apoasa:
- aplicatii numerice

 

Exploatarea informatiilor pentru a identifica utilizarile procesului de dizolvare

Utilizari ale procesului de dizolvare in apa:
- substante tensioactive;
- capacitatea de spalare

 

 

Tema 2: Reactii cu transfer de electroni    

 

 

 

 

Competente specifice

Continuturi

 

Definirea notiunilor: oxidare, reducere, numar de oxidare, agent oxidant, agent reducator
Stabilirea numerelor de oxidare in compusii chimici
Stabilirea coeficientilor in ecuatiile reactiilor redox

Reactii de oxido-reducere:
- numere de oxidare;
- oxidare, reducere;
- agent oxidant, agent reducator;
- cuplul oxido-reducator;
- stabilirea coeficientilor in reactiile redox

 

Efectuarea unei activitati experimentale pentru realizarea unei pile
Recunoasterea tipurilor de pile
Modelarea ecuatiilor chimice ale proceselor care au loc in timpul functionarii unei celule de electroliza
Exploatarea informatiilor pentru a identifica utilizarea practica a unei pile

Pile si acumulatori:
- descriere si functionare;
- caracteristici;
- clasificare;
- realizarea pilei Volta;
- realizarea unor pile folosind semicelulele Cu/Cu2+, Fe/Fe2+, Zn/Zn2+, Ag/Ag+;
- pila de combustie;
- acumulatorul cu plumb

 

Efectuarea unei activitati experimentale pentru realizarea procesului de electroliza
Modelarea cu ajutorul ecuatiilor chimice a functionarii unei celule de electroliza
Exploatarea informatiilor pentru a identifica utilizarea practica a electrolizei

Electroliza:
- definitie;
- montajul experimental;
- procese chimice la electrozi;
- legile electrolizei; expresia matematica;
- realizarea electrolizei solutiei de NaCl, solutiei de H2SO4, solutiei de Na2SO4, solutiei de SnCl2
- utilizari: zincarea

 

 

 

DISCIPLINA BIOLOGIE

 

Clasa a XI-a

 

Tema 1: Sanatatea reproducerii    

 

 

 

 

Competente specifice

Continuturi

 

Organizarea de date despre lumea vie selectate din diverse surse de documentare


1.1. Genomul uman - complementul cromozomial

 

Recunoasterea structurii si functiilor materialului genetic

1.2. Cariotipul uman normal si patologic

 

Identificarea diferentelor cromozomiale dintre cele doua sexe Utilizarea observatiei, a experimentului si a investigatiei pentru evidentierea structurii materialului genetic


1.3. Analiza de cariotip

 

Recunoasterea diferentelor anatomice si fiziologice dintre cele doua sexe


1.4. Anatomia si fiziologia sistemului reproducator masculin

 

Identificarea componentelor sistemului reproducator si a caracteristicilor acestora


1.5. Anatomia si fiziologia sistemului reproducator feminin

 

Explicarea etapelor de diferentiere a celulelor sexuale masculine si feminine


1.6. Activitatea gonadelor

 

Identificarea caracterelor sexuale secundare masculine si feminine
Cunoasterea consecintelor debutului vietii sexuale Identificarea factorilor care influenteaza dezvoltarea fizica si psihica a individului1.7. Pubertatea la fete si la baieti

 

 

Tema 2: Sexualitate si procreere    

 

 

 

 

Competente specifice

Continuturi

 

Explicarea modului de actiune al hormonilor ce asigura nasterea
Aplicarea unor reguli de mentinere a sanatatii omului Identificarea semnelor unei sarcini si a comportamentelor sexuale responsabile2.1. Sarcina si nasterea

 

Explicarea modului de actiune a pilulelor contraceptive
Evaluarea aspectelor legale privind sexualitatea
Rezolvarea eficienta a unor situatii-problema din domeniul
sanatatii
Identificarea metodelor de a stabili si de a indeplini proiecte
de viitor, adoptand conduite adecvate
2.2. Planificare familiala (conceptia si contraceptia)

 

Explicarea modului de prevenire a BTS
Identificarea comportamentelor sexuale responsabile si
serviciile unde se pot adresa in cazul BTS


2.3. Boli ale sistemului reproducator

 

Identificarea cauzelor medicale ale infertilitatii unui cuplu Intelegerea modalitatilor de realizare practica a metodelor de procreere medicala


2.4. Metode de procreere medicala asistata

 

Recunoasterea implicatiilor sexualitatii asupra integritatii personalitatii umane
Analiza consecintelor, a deciziilor referitoare la viata sexuala in plan individual, familial2.5. Responsabilitatea vietii sexuale

 

Prevenirea conflictelor interpersonale, a dezadaptarii sociale ca urmare a situatiilor de criza
Dezvoltarea tolerantei fata de persoanele aflate in dificultate


2.6. Identitatea sexuala

 

 

Clasa a XII-a

 

Tema 1: Genetica si evolutie    

 

 

 

 

Competente specifice

Continuturi

 

Identificarea structurilor biologice microscopice in vederea caracterizarii lor


1.1. Celula eucariota-nucleu (structura, rol)

 

Utilizarea corecta a terminologiei specifice biologiei in diverse situatii de comunicare
Interpretarea si ordonarea observatiilor microscopice asupra celulelor aflate in diverse stadii de diviziune
Reprezentarea schematizata a etapelor meiozei1.2. Diviziunea celulara: meioza (faze, importanta)

 

Reprezentarea structurii si functiilor materialului genetic pe baza modelelor


1.3. Acizii nucleici (structura, tipuri, rol)

 

Prelucrarea rezultatelor obtinute din investigatii si formularea concluziilor
Realizarea de conexiuni intra- si interdisciplinare in analiza materialului genetic1.4. Cromozomii (structura, tipuri, rol, cariograma)

 

Efectuarea unei analize statistice simple intr-o situatie de crossing-over (analizand rezultatul meiozei)
Ilustrarea schematizata a mecanismului de crossing-over si consecintele sale1.5. Teoria cromozomala - crossing-over

 

 

 

Tema 2: Relatia dintre organismele vegetale si mediul de viata    

 

 

 

 

Competente specifice

Continuturi

 

Recunoasterea organelor si sistemelor de organe vegetale in scopul compararii lor


2.1. Organizarea generala a unei plante angiosperme

 

Identificarea structurii microscopice a organelor vegetative in vederea explicarii relatiei dintre structura si functie
Utilizarea investigatiei pentru evidentierea structurii si functiilor organelor
Aplicarea unor algoritmi de identificare si de rezolvare de probleme


2.2. Organe vegetative: radacina, tulpina, frunza - observatii macro- si microscopice

2.3.
Organe de reproducere: floarea, fructul, samanta -
observatii macro- si microscopice

 

Extragerea si exploatarea informatiilor ce permit evidentierea relatiei dintre o planta si un animal polenizator

2.4. Reproducerea sexuata la angiosperme (polenizarea, fecundatia)

 

Aplicarea unor algoritmi de identificare si de rezolvare de probleme
Aplicarea in viata cotidiana a cunostintelor despre influenta factorilor de mediu asupra organismelor vegetale2.5. Echilibrul ecologic si mecanismele lui

 

Realizarea de conexiuni intra-/inter- si transdisciplinare

2.6. Dezechilibre ecologice

 

 

 

DISCIPLINA ISTORIE

 

Clasa a XI-a

Europenii in istoria lumii

 

Tema 1: Europenizarea lumii    

 

 

 

 

Competente specifice

Continuturi

 

1. Identificare si localizare:
1.1. situarea si caracterizarea unei date intr-un context cronologic;
1.2. numirea si localizarea unui loc intr-un spatiu geografic

2. Schimbarea scarii cartografice si stabilirea de conexiuni:
2.1. plasarea unui eveniment in timpul apropiat sau in timpul indepartat;
2.2. stabilirea de conexiuni intre fapte sau evenimente de natura diferita, din perioade ori din spatii diferite

3. Exploatarea si confruntarea informatiilor:
3.1. identificarea documentelor (natura, autor, data, conditiile de producere)

4. Organizarea si sintetizarea informatiilor:
4.1. descrierea si nararea unei situatii istorice

5. Utilizarea TIC: calculatoare, programe sau tablouri numerice pentru redactarea textelor, pentru realizarea hartilor, a crochiurilor si a montajelor documentare

6. Dezvoltarea exprimarii personale si a simtului critic:
6.1. dezvoltarea unui discurs oral sau scris si confruntarea lui cu alte puncte de vedere

1. Europenii in procesul de populare a lumii:
1.1. rolul europenilor in procesul de populare a globului;
1.2. populatiile Europei si marile etape ale cresterii populatiei mondiale. Evolutia popularii lumii, din Antichitate pana in secolul al XIX-lea;
1.3. emigrarea europenilor spre alte continente pe parcursul secolului al XIX-lea
2. Extinderea lumii (secolele al XV-lea-al XVI-lea) Studiu de caz
2.1. De la Constantinopol la Istanbul: un spatiu de contact
intre diferite culturi si religii (crestina, musulmana, iudaica)
si la alegere:
2.2. Un navigator european si calatoriile sale
2.3. Un mare port european
2.4.
O asezare precolumbiana confruntata cu cucerirea si colonizarea europeana

 

 

 

Tema 2: Revolutii, libertati, natiuni in zorii epocii contemporane    

 

 

 

 

Competente specifice

Continuturi

 

1. Identificare si localizare:
1.1. numirea si periodizarea continuitatilor si discontinuitatilor cronologice;
1.2. situarea si caracterizarea unei date intr-un context cronologic

2. Stabilirea de conexiuni:
2.1. situarea unui eveniment in timpul apropiat sau in timpul indepartat;
2.2. confruntarea unor situatii istorice

3. Exploatarea si confruntarea informatiilor:
3.1. identificarea de documente (natura, autor, data, conditiile de producere);
3.2. extragerea, ierarhizarea si confruntarea informatiilor in functie de document sau de ansamblul documentar;
3.3. analizarea critica a unor surse istorice de diferite tipuri
(text, imagine, harta etc.)

4. Organizarea si sintetizarea informatiilor:
4.1. descrierea si nararea unei situatii istorice;
4.2. redactarea unui text sau prezentarea unei expuneri construite si argumentate utilizand vocabularul istoric specific

5.
Utilizarea TIC: calculatoare, programe sau tablouri numerice pentru redactarea textelor, pentru realizarea hartilor

6.
Dezvoltarea exprimarii personale si a simtului critic:
6.1. dezvoltarea unui discurs oral sau scris, confruntarea lui cu alte puncte de vedere

1. Revolutia franceza: afirmarea unui nou univers politic
Evolutia politica a Frantei intre 1789-1804
1.1. Evolutia ideilor de libertate inainte de Revolutia Franceza
1.2.
Declansarea Revolutiei Franceze si experientele politice care au marcat-o pana la inceputul Imperiului
2. Libertati si natiuni in Franta si in Europa in prima jumatate a secolului al XIX-lea
2.1. Miscari liberale si nationale din Europa
2.2. 1848: Revolutii politice si revolutii sociale in Franta si in
Europa

 

 

Clasa a XII-a
Aspecte pentru intelegerea secolului al XX-lea

 

Tema 1: Secolul totalitarismelor    

 

 

 

 

Competente specifice

Continuturi

 

1. Identificare si localizare:
1.1. numirea si periodizarea continuitatilor si discontinuitatilor cronologice;
1.2. plasarea si caracterizarea unei date intr-un context cronologic.

2.1. situarea evenimentului in timpul apropiat sau in timpul indepartat;
2.2. stabilirea de conexiuni intre fapte sau evenimente de natura diferita, din perioade ori din localizari spatiale diferite

3. Exploatarea si confruntarea informatiilor:
3.1. identificarea de documente (natura, autor, data, conditiile de producere);
3.2. analizarea critica a unor surse istorice (text, imagine, harta etc.)

4. Organizarea si sintetizarea informatiilor:
4.1. redactarea unui text sau prezentarea unei expuneri utilizand vocabularul istoric specific

5. Dezvoltarea exprimarii personale si a simtului critic:
5.1. dezvoltarea unui discurs oral sau scris, confruntarea lui cu alte puncte de vedere

1. Geneza si afirmarea regimurilor totalitare interbelice
(sovietic, fascist, nazist): geneza, asemanari si deosebiri

2. Sfarsitul totalitarismului:
2.1. Denazificarea Germaniei si procesul de la Nurenberg
2.2. Iesirea progresiva a URSS din totalitarism: Hrusciov, destalinizarea si limitele sale, Gorbaciov - de la glasnost la disparitia URSS

 

Tema 2: Colonizare si decolonizare    

 

 

 

 

Competente specifice

Continuturi

 

1. Identificare si localizare:
1.1. numirea si localizarea unui loc intr-un spatiu geografic

2. Schimbarea scarii hartii si stabilirea de conexiuni:
2.1. situarea unui eveniment in timpul apropiat sau in timpul indepartat;
2.2. confruntarea unor situatii istorice
3. Exploatarea si confruntarea informatiilor:
3.1. identificarea de documente (natura, autor, data, conditiile de producere);
3.2. analizarea critica a unor documente de diferite tipuri (text, imagine, harta etc.)
4. Organizarea si sintetizarea informatiilor:
4.1. descrierea si nararea unei situatii istorice
5.
Utilizarea TIC: calculatoare, programe sau tablouri numerice pentru redactarea textelor, pentru realizarea hartilor, a crochiurilor si a montajelor documentare

1. Imperiul francez la momentul expozitiei coloniale din 1931

2. Razboiul din Algeria

3.
Expozitia coloniala din 1931 si apogeul colonialismului

4. Decolonizarea - o consecinta a luptei pentru independenta

 

Tema 3: Francezii si Republica    

 

 

 

 

Competente specifice

Continuturi

 

1. Identificare si localizare:
1.1. numirea si periodizarea continuitatilor si discontinuitatilor cronologice;
1.2. situarea si caracterizarea unei date intr-un context cronologic

2.1. situarea unui eveniment in timpul apropiat sau in timpul indepartat;
2.2. stabilirea de conexiuni intre fapte sau evenimente de natura diferita;
2.3. confruntarea unor situatii istorice

3. Exploatarea si confruntarea informatiilor:
3.1. identificarea de documente (natura, autor, data, conditiile de producere);
3.2. extragerea, ierarhizarea si confruntarea informatiilor dintr-un document, set de documente sau surse istorice;
3.3. analizarea critica a unor surse istorice

4. Organizarea si sintetizarea informatiilor:
4.1. descrierea si nararea unei situatii istorice;
4.2. redactarea unui text sau prezentarea unei expuneri utilizand vocabularul istoric specific

5. Utilizarea TIC: calculatoare, programe sau tablouri numerice pentru redactarea textelor, pentru realizarea hartilor, a crochiurilor si a montajelor documentare

6. Dezvoltarea exprimarii personale si a simtului critic:
6.1. dezvoltarea unui discurs oral sau scris, confruntarea lui cu alte puncte de vedere

1. 1958-1962, o noua Republica2. Republica intre laic si religios, incepand din anul 1880.3. Echilibrul puterilor in cadrul institutiilor celei de a V-a
Republici instaurate de generalul de Gaulle

 

 

DISCIPLINA GEOGRAFIE

 

Clasa a XI-a

Societate si dezvoltare durabila

 

Tema 1: Provocarile dezvoltarii durabile    

 

 

 

 

Competente specifice

Continuturi

 

1. Identificare si localizare:
1.1. identificarea si localizarea marilor repere geografice terestre;
1.2. identificarea si localizarea unui loc intr-un spatiu geografic

2. Trecerea de la o scara la alta si stabilirea de legaturi intre acestea:
2.1. reperarea unui loc sau a unui spatiu;
2.2. explicarea relatiilor dintre fapte sau evenimente de naturi, perioade si localizari spatiale diferite

3. Exploatarea si compararea informatiilor:
3.1. identificarea documentelor (tip, autor, data, sursa);
3.2. intelegerea sensului general al unui document sau ansamblu de documente si stabilirea de legaturi cu situatia geografica studiata;
3.3. extragerea, ierarhizarea si compararea informatiilor dintr-un document sau un ansamblu de documente in functie de natura acestora;
3.4. analiza critica a diferitelor tipuri de documente (texte, imagini, harti, grafice etc.)

4. Organizarea si sintetizarea informatiilor:
4.1. descrierea unei situatii geografice;
4.2. realizarea de harti, crochiuri si scheme cartografice, diagrame si scheme;
4.3. redactarea unui text argumentat/expunere orala argumentata utilizand limbajul geografic specific;
4.4. citirea unui document (text, harta etc.) si exprimarea orala sau in scris a ideilor-cheie, a componentelor esentiale; trecerea de la harta la crochiu, de la observare la descriere;
4.5. redactarea unui raspuns argumentat

5. Utilizarea TIC: calculatoare, programe, tabele numerice pentru redactarea de texte, construirea de harti, crochiuri si montaje de documente

6. Dezvoltarea capacitatii de exprimare personala si a simtului critic:
6.1. utilizarea critica a motoarelor de cercetare, a resurselor in linie (internet, intranetul institutiei, bloguri);
6.2. elaborarea unui discurs oral sau scris construit si argumentat, confruntarea acestuia cu alte puncte de vedere;
6.3. participarea activa la curs, intervenind la cererea profesorului sau solicitand lamuriri ori explicatii daca este necesar

7. Pregatirea si organizarea activitatii in mod autonom:
7.1. luarea de notite, redactarea de fise de recapitulare (planuri, notiuni si idei-cheie, evenimente importante, repere spatiale, documente de patrimoniu);
7.2. finalizarea unei cercetari individuale sau in interiorul unui grup; participarea la realizarea unui produs colectiv;
7.3. utilizarea manualului ca instrument de lectura complementara cursului, pentru pregatirea acestuia sau pentru aprofundarea aspectelor mai putin abordate la clasa

1. Asigurarea hranei (studiu de caz)
1.1.
Cresterea demografica, cresterea productiei Problematica: Impactul si amploarea problemei alimentare in lume
1.2. Asigurarea securitatii alimentare
Problematica: Asigurarea securitatii alimentare a populatiei
1.3. Dezvoltarea tipurilor de agricultura durabila
Problematica: Tipuri de agricultura durabila de perspectiva

2. Apa, resursa esentiala (studiu de caz)
2.1. Raspandirea inegala a resurselor de apa pe glob; accesul inegal la resursele de apa
Problematica: Apa - o problema a lumii contemporane
2.2. Gestionarea resurselor de apa si transformarea spatiilor Problematica: Principalele utilizari ale apei pe glob. Transformari ale spatiului care presupun gestionarea apei
2.3. Gestionarea unei resurse vitale si deseori amenintata
Problematica: Gestionarea durabila a resurselor de apa

 

 

Tema 2: Amenajari in scopul dezvoltarii durabile    

 

 

 

 

Competente specifice

Continuturi

 

1. Identificare si localizare:
1.1. identificarea si localizarea marilor repere geografice terestre;
1.2. identificarea si localizarea unui loc intr-un spatiu geografic

2. Trecerea de la o scara la alta si stabilirea de legaturi intre acestea:
2.1. reperarea unui loc sau a unui spatiu;
2.2. explicarea relatiilor dintre fapte sau evenimente de naturi, perioade si localizari spatiale diferite

3. Exploatarea si compararea informatiilor:
3.1. identificarea documentelor (tip, autor, data, sursa):
3.2. intelegerea sensului general al unui document sau ansamblu de documente si stabilirea de legaturi cu situatia geografica studiata;
3.3. extragerea, ierarhizarea si compararea informatiilor dintr-un document sau un ansamblu de documente in functie de natura acestora;
3.4. analiza critica a diferitelor tipuri de documente (texte, imagini, harti, grafice etc.)

4. Organizarea si sintetizarea informatiilor:
4.1. descrierea unei situatii geografice;
4.2. realizarea de harti, crochiuri si scheme cartografice, diagrame si scheme;
4.3. redactarea unui text argumentat/expunere orala argumentata utilizand limbajul geografic specific;
4.4. citirea unui document (text, harta etc.) si exprimarea orala sau in scris a ideilor-cheie, a componentelor esentiale; trecerea de la harta la crochiu, de la observare la descriere;
4.5. redactarea unui raspuns argumentat

5. Utilizarea TIC: calculatoare, programe, tabele numerice pentru redactarea de texte, construirea de harti, crochiuri si montaje de documente

6. Dezvoltarea capacitatii de exprimare personala si a simtului critic:
6.1. utilizarea critica a motoarelor de cercetare, a resurselor in linie (internet, intranetul institutiei, bloguri);
6.2. elaborarea unui discurs oral sau scris construit si argumentat, confruntarea acestuia cu alte puncte de vedere;
6.3. participarea activa la curs, intervenind la cererea profesorului sau solicitand lamuriri sau explicatii daca este necesar

7. Pregatirea si organizarea activitatii in mod autonom:
7.1. luarea de notite, redactarea de fise de recapitulare (planuri, notiuni si idei-cheie, evenimente importante, repere spatiale, documente de patrimoniu);
7.2. finalizarea unei cercetari individuale sau in interiorul unui grup; participarea la realizarea unui produs colectiv;
7.3. utilizarea manualului ca instrument de lectura complementara cursului, pentru pregatirea acestuia sau pentru aprofundarea aspectelor mai putin abordate la clasa

1. Amenajarea orasului (studiu de caz)
1.1. Cresterea urbana, etalare urbana (extindere urbana), inegalitati sociospatiale
Problematica: Gestionarea cresterii urbane si reducerea inegalitatilor urbane
1.2. Transporturile si modalitatile de deplasare a populatiei
Problematica: Modalitatile de deplasare durabila a populatiei
1.3. Amenajarea de orase "durabile"
Problematica: Amenajarea "orasului durabil" din Nord, pentru a face fata provocarilor dezvoltarii durabile in Sud

2. Regiunile litorale, spatii foarte atractive (studiu de caz)
2.1. Concentrarea populatiei si a activitatilor
Problematica: Litoralul - o regiune atractiva
2.2. Concurenta pentru spatiu
Problematica: Tipurile de amenajari specifice zonelor litorale
2.3. Amenajarea durabila a regiunilor litorale
Problematica: Amenajarea durabila a regiunilor litorale

 

 

Clasa a XII-a
Franta si Uniunea Europeana:
dinamici de dezvoltare si mondializare

 

Tema 1: Uniunea Europeana: dinamici de dezvoltare teritoriala    

 

 

 

 

Competente specifice

Continuturi

 

1. Identificare si localizare:
1.1. identificarea si localizarea marilor repere geografice terestre;
1.2. identificarea si localizarea unui loc intr-un spatiu geografic

2. Trecerea de la o scara la alta si stabilirea de legaturi intre acestea:
2.1. reperarea unui loc sau a unui spatiu;
2.2. explicarea relatiilor dintre fapte sau evenimente de naturi, perioade si localizari spatiale diferite;

3. Exploatarea si compararea informatiilor:
3.1. identificarea documentelor (tip, autor, data, sursa);
3.2. intelegerea sensului general al unui document sau ansamblu de documente si stabilirea de legaturi cu situatia geografica studiata;
3.3. extragerea, ierarhizarea si compararea informatiilor dintr-un document sau un ansamblu de documente in functie de natura acestora;
3.4. analiza critica a diferitelor tipuri de documente (texte, imagini, harti, grafice etc.)

4. Organizarea si sintetizarea informatiilor:
4.1. descrierea unei situatii geografice;
4.2. realizarea de harti, crochiuri si scheme cartografice, diagrame si scheme;
4.3. redactarea unui text argumentat/expunere orala argumentata utilizand limbajul geografic specific;
4.4. citirea unui document (text, harta etc.) si exprimarea orala sau in scris a ideilor-cheie, a componentelor esentiale; trecerea de la harta la crochiu, de la observare la descriere;
4.5. redactarea unui raspuns argumentat

5. Utilizarea TIC: calculatoare, programe, tabele numerice pentru redactarea de texte, construirea de harti, crochiuri si montaje de documente

6. Dezvoltarea capacitatii de exprimare personala si a simtului critic:
6.1. utilizarea critica a motoarelor de cercetare, a resurselor in linie (internet, intranetul institutiei, bloguri);
6.2. elaborarea unui discurs oral sau scris construit si argumentat, confruntarea acestuia cu alte puncte de vedere;
6.3. participarea la curs, intervenind la cererea profesorului sau solicitand lamuriri sau explicatii daca este necesar

7. Pregatirea si organizarea activitatii in mod autonom:
7.1. luarea de notite, redactarea de fise de recapitulare (planuri, notiuni si idei-cheie, evenimente importante, repere spatiale, documente de patrimoniu);
7.2. finalizarea unei cercetari individuale sau in interiorul unui grup; participarea la realizarea unui produs colectiv;
7.3. utilizarea manualului ca instrument de lectura complementara cursului, pentru pregatirea acestuia sau pentru aprofundarea aspectelor mai putin abordate la clasa

1. De la spatiul european la teritoriile Uniunii Europene

1.1. O Europa, mai multe Europe: un continent intre unitate si diversitate

Problematica: Europa. Identitatea europeana

1.2. Uniunea Europeana: frontiere si limite; o uniune de state cu geometrie variabila

Problematica: Dinamica de extindere a Uniunii Europene

1.3. Disparitati si inegalitati sociospatiale: actiunea Uniunii
Europene asupra teritoriilor

Problematica: Disparitatile si inegalitatile sociospatiale din
Uniunea Europeana

 

 

Tema 2: Franta si Europa in lume    

 

 

 

 

Competente specifice

Continuturi

 

1. Identificare si localizare:
1.1. identificarea si localizarea marilor repere geografice terestre;
1.2. identificarea si localizarea unui loc intr-un spatiu geografic

2. Trecerea de la o scara la alta si stabilirea de legaturi intre acestea:
2.1. reperarea unui loc sau a unui spatiu;
2.2. explicarea relatiilor dintre fapte sau evenimente de naturi, perioade si localizari spatiale diferite

3. Exploatarea si compararea informatiilor:
3.1. identificarea documentelor (tip, autor, data, sursa);
3.2. intelegerea sensului general al unui document sau ansamblu de documente si stabilirea de legaturi cu situatia geografica studiata;
3.3. extragerea, ierarhizarea si compararea informatiilor dintr-un document sau un ansamblu de documente in functie de natura acestora;
3.4. analiza critica a diferitelor tipuri de documente (texte, imagini, harti, grafice etc.)

4. Organizarea si sintetizarea informatiilor:
4.1. descrierea unei situatii geografice;
4.2. realizarea de harti, crochiuri si scheme cartografice, diagrame si scheme cu sageti;
4.3. redactarea unui text argumentat/expunere orala argumentata utilizand limbajul geografic specific;
4.4. citirea unui document (text, harta etc.) si exprimarea orala sau in scris a ideilor-cheie, a componentelor esentiale; trecerea de la harta la crochiu, de la observare la descriere;
4.5. redactarea unui raspuns argumentat

5. Utilizarea TIC: calculatoare, programe, tabele numerice pentru redactarea de texte, construirea de harti, crochiuri si montaje de documente

6. Dezvoltarea capacitatii de exprimare personala si a simtului critic:
6.1. utilizarea critica a motoarelor de cercetare, a resurselor in linie (internet, intranetul institutiei, bloguri);
6.2. elaborarea unui discurs oral sau scris construit si argumentat, confruntarea acestuia cu alte puncte de vedere;
6.3. participarea la curs, intervenind la cererea profesorului sau solicitand lamuriri sau explicatii daca este necesar

7. Pregatirea si organizarea activitatii in mod autonom:
7.1. luarea de notite, redactarea de fise de recapitulare (planuri, notiuni si idei-cheie, evenimente importante, repere spatiale, documente de patrimoniu);
7.2. finalizarea unei cercetari individuale sau in interiorul unui grup; participarea la realizarea unui produs colectiv;
7.3. utilizarea manualului ca instrument de lectura complementara cursului, pentru pregatirea acestuia sau pentru aprofundarea aspectelor mai putin abordate la clasa

1. Uniunea Europeana si mondializarea (studiu de caz)

1.1. Uniunea Europeana, actor si pol major in mondializare

Problematica: Uniunea Europeana - unul dintre centrele de propagare a mondializarii

1.2. O fatada maritima mondiala: Litoralul Marii Nordului
(Northern Range)

Problematica: Northern Range - o fatada maritima mondiala

2. Franta si mondializarea (studiu de caz)

2.1. Prezenta franceza in lume

Problematica: Prezenta Frantei in lume

2.2. Franta, pol turistic mondial

Problematica: Franta - una dintre primele destinatii turistice din lume

2.3.
Paris, oras mondial

Problematica: Parisul - oras mondial

 

 

DISCIPLINA ECONOMIE

 

Clasa a XI-a

   

 

 

 

 

Competente specifice

Continuturi

 

1.1. Identificarea caracteristicilor definitorii ale fenomenelor de crestere economica, fluctuatii si criza

2.1. Interpretarea cresterii economice din perspectiva factorilor care o determina si a fluctuatiilor economice ca forma naturala a cresterii

4.1. Proiectarea unui comportament economic rational ca expresie a adaptarii active la dinamica economica

1.2. Caracterizarea dezvoltarii ca forma a schimbarii sociale

2.2.
Corelarea cresterii economice cu dezvoltarea si cu schimbarea sociala

2.3. Analizarea fenomenelor socioeconomice specifice dezvoltarii si schimbarii sociale pe baza corelarii si interpretarii unor indicatori economici si sociali

4.2. Proiectarea unui comportament rational ca expresie a compatibilizarii optiunilor axiologice personale cu cele sociale

1.3. Recunoasterea diferitelor forme de inegalitate economica si sociala

2.4. Analizarea mecanismului de reproducere a inegalitatilor si a consecintelor acestuia

4.3. Evaluarea unor comportamente antisociale (coruptia, infractionalitatea etc.) ca surse ale inegalitatii economice si sociale

1.5. Identificarea caracteristicilor definitorii ale tendintelor de polarizare si de egalizare sociala

2.5. Corelarea tendintelor de polarizare si de egalizare cu efectele acestora asupra persoanei si asupra comunitatii

2.6. Analizarea rolului economic si social al clasei mijlocii

5.1. Interpretarea rezultatelor evaluarii unor fenomene economice si sociale din perspectiva micro- si macroeconomica, respectiv individuala si sociala

1.6. Caracterizarea mobilitatii sociale si profesionale in conditiile societatii bazate pe cunostinte

2.6. Explicarea tendintei de accentuare a mobilitatii socioprofesionale

4.4. Argumentarea necesitatii de a invata de-a lungul intregii vieti din perspectiva tendintei de accentuare a mobilitatii profesionale si a dinamicii sociale

4.5. Adecvarea comportamentului economic propriu la cerintele dinamicii socioeconomice si mediului concurential

4.6. Proiectarea unui comportament optim in raport cu dinamica relatiei educatie -mobilitate profesionala - pozitie sociala

Crestere, dezvoltare, schimbare sociala

▪ Crestere, fluctuatii si criza

- sursele cresterii economice in societatea cunoasterii: capitalul, investitiile, progresul tehnic, munca, productivitatea, informatia, mobilitatea;
- indicatori ai cresterii economice;
- forme ale cresterii economice;
- fluctuatiile, ciclicitatea: cauze, forme de manifestare, consecinte;
- criza: cauze, forme de manifestare, consecinte, politici anticriza;
- forme ale dezechilibrului economic

▪ Dezvoltare si schimbare sociala

- legatura dintre crestere, dezvoltare si schimbare sociala;
- conditii ale dezvoltarii;
- transformari sociale asociate dezvoltarii;
- rolul valorilor in dezvoltare
Stratificare sociala si inegalitati

▪ Diversitatea inegalitatilor economice si sociale

- surse ale inegalitatilor economice si sociale;
- forme ale inegalitatilor economice si sociale;
- reproducerea inegalitatilor;
- consecinte ale inegalitatilor

▪ Polarizare versus egalizare

- stratificarea sociala;
- conditii, factori, consecinte ale polarizarii, respectiv ale egalizarii sociale;
- clasa mijlocie

▪ Mobilitatea sociala si profesionala

- cauze, conditii, factori ai mobilitatii sociale;
- forme ale mobilitatii;
- educatie si mobilitate profesionala;
- mobilitate profesionala si pozitie sociala

 

 

Clasa a XII-a

   

 

 

 

 

Competente specifice

Continuturi

 

1.7. Identificarea notelor definitorii ale unitatii si integrarii sociale

2.7. Analizarea procesului socializarii si a rolului unor agenti ai socializarii in societatea contemporana

3.1. Utilizarea unor instrumente de cercetare sociologica in rezolvarea de sarcini de lucru prin cooperare cu ceilalti

1.8. Caracterizarea diferitelor forme ale saraciei in societatea contemporana, din perspectiva modului specific de manifestare a cauzelor si a consecintelor acesteia

2.8. Corelarea diferitelor forme ale conflictului social cu fenomenele de saracie si excludere sociala

4.7. Argumentarea necesitatii protectiei sociale si a solidaritatii colective pentru mentinerea coeziunii sociale

5.2. Interpretarea unor indicatori economici si sociali din perspectiva relatiei conflict-coeziune sociala

1.9. Caracterizarea proceselor de mondializare, localizare, individualizare in societatea contemporana

2.9. Analizarea rolului pe care noile media il indeplinesc in manifestarea proceselor de integrare economica, mondializare, localizare, individualizare

3.2. Cooperarea cu ceilalti in delimitarea unor perspective diferite asupra raporturilor libertate - interdependenta, individualizare - deschidere

4.8. Proiectarea unui comportament rational in contextul noilor forme de deschidere specifice societatii contemporane

1.9. Recunoasterea caracteristicilor generale ale dezvoltarii durabile

2.9. Corelarea notelor definitorii ale dezvoltarii durabile cu indicatorii dezvoltarii umane

2.10. Compararea rationalitatii economice cu rationalitatea sociala

4.9. Analizarea unor comportamente prin raportare la valori dezirabile

5.3. Afirmarea unui comportament prosocial, definit prin asumarea responsabilitatii fata de calitatea mediului

Unitate, integrare sociala si conflict

▪ Fundamentele unitatii sociale:

- grupuri si retele sociale;
- instante ale socializarii si integrarea sociala;
- identitate, diversitate si aculturatie;
- forme ale integrarii sociale

▪ Saracie, excludere si conflict social:

- definire, cauze, forme, consecinte ale saraciei;
- cauze, forme, consecinte ale excluderii;
- forme ale conflictului social

▪ Coeziunea sociala:

- individualism si coeziune sociala;
- protectie sociala si solidaritate colectiva

Provocari ale deschiderii internationale: integrare economica, mondializare si dezvoltare durabila

▪ Mondializare, localizare, individualizare:

- definire, cauze, forme, consecinte ale mondializarii;
- forme si strategii ale integrarii economice;
- noile media, mondializare si localizare;
- libertate, individualizare, deschidere, interdependente active

▪ Dezvoltare durabila: dezvoltare economica, justitie sociala, protectia mediului

- dezvoltarea durabila: criterii, conditii, provocari;
- dezvoltarea umana: definire, indicatori, conditii de realizare;
- ce inseamna o societate dreapta?
- externalitati si bunuri colective;
- responsabilitate individuala si colectiva pentru calitatea mediului

 


Articole asemanatoare relatate:
Articole asemanatoare mai vechi:

 

Revista cu ISSN

Cet de prezenta este limba romana in man…

CÂT DE PREZENTĂ ESTE LIMBA ROMÂNĂ ÎN MANUALELE DE LICEU? Prof Vlad Petronela, Liceul Tehnologic Anghel Saligny Fetești, jud. Ialomița În programele de limba şi literatura română pentru...

Read more

Relatia om Dumnezeu in psalmii arghezien…

RELAŢIA OM - DUMNEZEU ÎN PSALMII ARGHEZIENI   Prof. Carmen Broască Liceul Tehnologic ,,Pontica”, Constanţa În literatura română, psalmul depăşeşte conţinutul biblic, însă fără a eluda raportarea la sacru. Psalmii arghezieni...

Read more

The role of learning strategies in sla t…

THE ROLE OF LEARNING STRATEGIES IN SLA. TEACHING OUR STUDENTS HOW TO LEARN Profesor: Elisabeta Maxim Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Botoşani “Learning strategies are the conscious thoughts and...

Read more

Argourile acronimele emoticoanele si nou…

ARGOURILE, ACRONIMELE, EMOTICOANELE ŞI NOUL LIMBAJ FOLOSIT PE INTERNET   Profesor Camelia Kallos Grupul Şcolar “Gheorghe Lazăr” Pecica, jud. Arad     Prezenta lucrare reprezintă un studiu pentru o activitate susținută cu ocazia zilei de...

Read more

Curs Comenius incluziune si integrare pr…

Invitatie curs Comenius Incluziune si integrare - predarea elevilor migranti in invatamantul obligatoriu   "Vă adresăm invitaţia de a participa la un curs Comenius cu tema "Incluziune şi Integrare - predarea elevilor...

Read more

Planificare model pentru terapia educati…

Planificare model pentru terapia educationala complexa si integrata invatamant special   Incepand cu anul scolar 2011-2012, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a oferit pentru prima data tuturor cadrelor didactice modele de...

Read more

Contraceptia

CONTRACEPŢIA   Prof. Camelia Cosma Liceul de Artă ”Ioan Sima” Zalău Contracepţia poate fi definită ca fiind totalitatea metodelor care împiedică fecundaţia, împiedicând ori contactul între ovul şi spermatozoid,...

Read more

Model morala conduita Patternul preinfra…

MODEL, MORALĂ, CONDUITĂ. PATTERNUL PREINFRACȚIONAL Prof. Educator Mureșan-Chira Gabriel Școala Gimnazială Specială Centru de Resurse și Documentare privind Educația Integrată/ Incluzivă Cluj-Napoca Rezumat:...

Read more