Choose your screen resolution: Auto adjust 800x600 1024x768


mobilitati individuale de formare continua
Luni, 08 Octombrie 2012 13:57

MOBILITĂŢI INDIVIDUALE DE FORMARE CONTINUĂ

CURSUL DE FORMARE EJOURNALISM 2.0. - EDUCATIONAL COLLABORATION ACROSS BORDERS USING WEB BASED TOOLS,

THE „MIDNIGHT SUN” COURSE IN LAPLAND, FINLANDA

(relatarea unei participante)

 

Prof. limba şi literatura română, Dr. Nadia Vesa

Şcoala Gimnazială, Vidra, Jud. Alba

 

 

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) este o instituţie care facilitează accesul la alternative europene de învăţare continuă şi activă pentru personalul implicat în educaţia şcolară. Pentru aceasta ANPCDEFP:

Gestionează şi alocă fonduri europene în domeniul educaţiei, formării profesionale şi tineretului, Sprijină instituţiile, organizaţiile şi persoanele în a-şi dezvolta capacităţile şi competenţele, Încurajează şi sprijină crearea de reţele, schimbul de experienţă, de bune practici şi know-how, Formează şi schimbă atitudini şi mentalităţi, Adoptă şi promovează valorile europene şi integrează valorile româneşti în context european, Promovează o cultura a excelenţei, ...în numele Comisiei Europene.Unul dintre programele principale şi foarte importante pe care Agenţia le susţine este Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii. În cadrul acestui program, Comenius este prima componentă. Comenius se adresează instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi private (de la grădiniţe la scoli postliceale) şi tuturor membrilor comunităţii educaţionale care îşi desfăşoară activitatea în acest sector: elevilor, tuturor categoriilor de personal didactic, precum şi autorităţilor locale, asociaţiilor de părinţi sau ONG-urilor care activează în domeniul educaţional. Comenius sprijină financiar realizarea de parteneriate şcolare, proiecte de formare a personalului didactic, reţele de parteneriat şcolar, precum şi participarea la stagii de formare iniţială şi continuă pentru a creşte calitatea şi a consolida dimensiunea europeană în educaţie.

O vizită pe site-ul Agenţiei (http://www.anpcdefp.ro/) şi apoi pe site-ul Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii (http://www.llp-ro.ro/) vă poate oferi foarte multe informaţii despre activităţile de sprijin oferite de către agenţie, despre toate componentele Programelor (nu doar Comenius sau Erasmus) şi despre oferta de cursuri si programe de formare, vizite de studiu sau alte forme de suport pe care ANPCDEFP le oferă tuturor persoanelor implicate în educaţia şcolară.

 

Datorită sprijinului financiar oferit de către ANPCDEFP, prin intermediul Programului de Învăţare pe Tot Parcursul vieţii, prima componentă Comenius (Mobilităţi Individuale de Formare Continuă), am participat şi eu, în perioada 10 – 16 iunie 2012 la un Curs de formare eJournalism în Finlanda. Cursul EJOURNALISM 2.0 – EDUCATIONAL COLLABORATION ACROSS BORDERS USING WEB BASED TOOLS, THE „MIDNIGHT SUN” COURSE IN LAPLAND din FINLANDA mi s-a părut foarte util, în vederea îmbunătăţirii activităţii mele didactice (şi nu numai), deoarece şi-a propus să atingă şi a atins, printre altele, următoarele teme:

-         Management educaţional şi managementul proiectelor;

-         ICT – tehnici informaţionale moderne de comunicare;

-         Cetăţenia europeană şi dimensiunea europeană;

-         Educaţie interculturală;

-         Elemente de Pedagogie şi de Didactică;

-         Probleme ale cursurilor social - generale, mass-media (Web 2.0),  pe bază de proiect de e-learning.

 

ÎN VEDEREA PARTICIPARII LA ACTIVITATEA DE FORMARE DIN FINLANDA, în primul rând am încercat să obţin toate informaţiile necesare oferite despre curs de către Instituţia organizatoare pe site  http://www.ejournal.fi/lapcom2/ şi pe link-urile aferente, inclusiv am vizualizat materialele informative distribuite de la cursurile anterioare, am vizualizat fotografiile realizate de către participanţi şi organizatori şi am citit mărturisirile şi articolele participanţilor anteriori. De asemenea, m-am informat asupra zonei unde va avea loc cursul ( d.p.d.v. geografic, tradiţii, economie etc.)

     În al doilea rând am strâns foarte multe materiale (fotografii, filmuleţe, pliante cu Judeţul Alba şi cu activităţile din mediul rural) pentru a le prezenta organizatorilor din Finlanda şi am realizat şi o prezentare Power Point a Comunei şi a Şcolii Gimnaziale, Vidra, şcoala în care activez, dar şi a zonei deosebite (Munţii Apuseni, jud. Alba) în care aceasta se află.

     Din dorinţa de a promova comuna şi şcoala Vidra (şcoală specifică pentru învăţământul rural din munţi Apuseni) peste graniţele ţării, în această prezentare PPT, cu ajutorul fotografiilor realizate de-a lungul activităţii didactice, dar şi cu ajutorul explicaţiilor, am încercat să surprind o serie de activităţi pe care le întreprindem/le-am întreprins la şcoală sau în comună, nu doar activitatea de la clasă şi produsele ei (lucrări, desene, materiale informative etc.), proiecte diverse în care suntem implicaţi, serbări diverse, comemorări festivităţi de premiere la diverse concursuri judeţene sau naţionale etc. De asemenea, nu am uitat nici oamenii deosebiţi din şcoală ce au contribuit şi contribuie la buna desfăşurare a activităţii, dar şi zona deosebit de frumoasă în care poate fi localizată şcoala. Când spun zona deosebit de frumoasa, mă refer la Munţii Apuseni, la Comuna Vidra, comuna în care se află Dealul cu Melci (acest deal cu melci fiind declarat rezervaţie paleontologică şi ştiinţifică, datorită sedimentelor senoniene, în care se pot observa fosile de gasteropode - melci de mare) şi, de asemenea, comuna aflată la 10 km de Localitatea Avram Iancu, locul natal al eroului nostru naţional Avram Iancu, dar şi de muntele Găina, cunoscut şi în străinătate pentru tradiţiile sale. Tot cu ajutorul fotografiilor inserate în prezentarea PPT am prezentat Biserica şi frumoasa Expoziţie Etnografică din comună, expoziţie ce prezintă casa, portul, obiceiurile, uneltele... tradiţiile noastre, istoria noastră. Acestea sunt doar câteva dintre aspectele ce au fost surprinse, comuna şi zona oferind şi alte curiozităţi naturale sau obiective turistice despre care, folosind fotografiile, le-am vorbit tuturor participanţilor.

 

PROGRAMUL CURSURLUI EJOURNALISM 2.0 – EDUCATIONAL COLLABORATION ACROSS BORDERS USING WEB BASED TOOLS THE „MIDNIGHT SUN” COURSE IN LAPLAND

Activităţile de formare desfăşurate au fost foarte variate şi au inclus: cursuri obligatorii, sesiuni în plen, comunicări, videoconferinţe, seminare opţionale, ateliere de lucru, excursii, vizite la muzee şi o seară internaţională.

În prima zi, după toate aranjamentele necesare şederii în Inari, Finlanda (cazare, program etc.), a avut loc Deschiderea cursului, Stabilirea grupelor participanţilor, Prezentarea organizatorilor, a companiei Euneos şi a trainer-ilor, Prezentarea participanţilor şi a ţărilor participante, Scurtă prezentare despre rolul unei pagini eJournal şi apoi Cina de bun venit.

În a doua zi, după Activitatea şi Cuvântul de deschidere din Sala Parlamentului Centrului Cultural Sámi Sajos, a urmat Prezentarea tehnică a modului în care se realizează o videoconferinţă, explicarea sarcinilor şi detaliilor tehnice necesare efectuării uneia şi participarea la o Videoconferinţă cu profesori din India. De asemenea, în plen, a avut loc o Conferinţă legată de modul în care poţi să realizezi un Proiect Internaţional. A urmat apoi o Excursie tematică în satul Nellim şi la o Biserică Ortodoxă, în scopul cunoaşterii tradiţiilor locului, portului, mâncării tradiţionale, obiceiurilor şi a culturii Sámi.

A treia zi a debutat cu: Prezentarea modului în care poţi să construieşti o Pagină de eJournal, Modul în care îţi creezi propria pagină de eJournal, Modul în care realizezi un Articol pe pagina de eJournal şi Modul în care publici articolul. A urmat cursul despre Crearea unui Photo-story sau a unui scurtmetraj tematic cu ajutorul unor programe speciale. După ce s-au stabilit cele două grupuri care vor participa la un Proiect Internaţional, membrii grupurilor au avut prima runda de întâlniri (atelier de lucru) pentru a stabili Subiectele proiectelor. La sfârşitul zilei s-a desfăşurat Seara Internaţională, în care fiecare participant şi-a prezentat ţara sau regiunea natală prin intermediul alimentelor tradiţionale aduse şi a obiceiurilor tradiţionale prezentate.

În cea de-a patra zi am avut mai întâi Atelierul de lucru al Proiectului Internaţional la care particip (Regions 2 - http://www.ejournal.fi/regions2 ), apoi cursul despre Modul în care creezi şi distribui diverse conţinuturi şcolare (şi nu numai) pe internet, Drepturi de autor etc. A urmat partea a doua a cursului despre Modul de utilizare a paginii de eJournal cu finalizarea articolului personal realizat acolo şi a paginii personale ce poate fi vizualizată la: http://www.ejournal.fi/nv_edu , de asemenea, o Comunicare dedicată Schimbului de practici în proiecte internaţionale, în care participanţi la alte proiecte internaţionale ne-au împărtăşit din experiența lor. La sfârşitul zilei am vizitat împreună cu organizatorii Muzeul SIIDA (Sámi Museum) şi Northern Lapland Nature Centre.

În a cincea zi am avut al doilea Curs tehnic/teoretic despre Videoconferinţe şi am efectuat fiecare dintre noi câte o videoconferinţă. Tot în această zi am participat la o Conferinţă despre Valorile europene şi Comunicarea interculturală. La sfârşitul zilei am participat la o Excursie în natură pentru a observa vegetaţia şi relieful zonei.

În ultima zi am pus la punct ultimele detalii legate de Proiectul Internaţional Regions 2 (Subiecte, Subpuncte, Obiective, Întrebări, Modul de participare al elevilor, Modul de comunicare, Planificarea videoconferințelor, Termene limită pentru materiale etc.), apoi am avut o Sesiune de Evaluare online, urmată de Prezentarea în plen a celor două proiecte începute în această săptămână şi de Prezentarea în plen a celor mai bune pagini de eJournal realizate de către participanţi şi articole publicate (am prezentat şi eu pagina mea de eJournal şi articolul despre Şcoala şi Comuna VIDRA) totul finalizându-se cu Festivitatea de decernare a Diplomelor de participare. Seara s-a încheiat cu Cina festivă.

Pe tot parcursul cursului am avut la dispoziţie: suporturi de curs în limba engleză, asistenţă permanentă din partea organizatorilor, laptopuri, accesorii, conexiune internet, prezentări video şi PPT, sprijin informaţional şi tot ceea ce era necesar unui curs de acest gen.

Prin intermediul comunităţii Mixxt create special pentru participanţii la curs de către organizatori, http://midnightsuncourse2012.mixxt.com, şi a paginii oficiale:  http://ejournal.eduprojects.net/lapcom2  ţin legătura cu toţi participanţii şi cu organizatorii, răspunzând tuturor solicitărilor acestora, atât în ceea ce priveşte publicarea de articole pe pagina oficială, cât şi participarea la proiecte viitoare.

 

PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA DE FORMARE A AVUT IMPACT ATÂT LA NIVEL LOCAL, CÂT ŞI LA NIVEL REGIONAL datorită, nu doar activităţii de popularizare pe care am desfăşurat-o acolo, sau a Proiectului Internaţional în care am implicat şcoala şi, indirect, comunitatea locală, ci şi datorită faptului că în acest mod comunitatea locală, şcoala sau alte instituţii au reuşit să înţeleagă rolul major pe care îl pot avea mijloacele de comunicare informaţională în viaţa şi activităţile lor.

Mai concret, pagina de eJournal pe care, în urma stagiului de formare şi în urma însuşirii cunoştinţelor, am realizat-o în Finlanda, (http://www.ejournal.fi/nv_edu/index.php?action[0]=IArticleShow%3A%3AshowArticle%28%2754834%27%29 ), are in prim-plan Comuna şi Şcoala Vidra, datorită articolului pe care l-am realizat, The Village and The School VIDRA, aceasta fiind una dintre modalităţile pe care le-am folosit acolo, pentru a populariza şcolile din România, învăţământul rural din Munţii Apuseni, mai precis şcoala şi câteva aspecte legate de comuna Vidra. De asemenea, pagina mea internaţională Education Across Borders, este foarte utilă în ţară şi peste hotare (http://www.ejournal.fi/nv_edu/index.php?output=FrontPage ). Pe această pagină, atât eu, cât şi colegii, sau alţi membrii ai comunităţii locale putem posta articole despre zona noastră, despre învăţământul românesc, sau despre activităţile noastre, articole pe care să le poată citi orice persoană din lume datorită avantajelor oferite de rapiditatea cu care circulă informaţia pe internet.

Videoconferinţele şi modul de realizare al acestora, ca rapiditate de transmitere a informaţiei şi ca metodă foarte utilă de comunicare, sunt alte achiziţii importante ce au şi pot avea impact asupra comunităţii locale şi asupra şcolii.

Proiectul Internaţional Regions 2 [ http://www.ejournal.fi/regions2 ] prin obiectivele sale şi prin modul în care se va desfăşura începând din octombrie 2012 are un impact deosebit asupra zonei, asupra elevilor, asupra comunităţii locale şi, de ce nu, chiar asupra ţării, nu doar prin faptul că ne popularizează activitatea peste graniţele ţării, ci şi pentru că unul dintre obiectivele sale este acela de a dezvolta în elevi din ţări diferite respectul faţă de alte culturi, faţă de cunoaştere, faţă de cunoştinţe diverse referitoare la istoria şi geografia naţională, mod de viaţă, obiceiuri, tradiţii, modalităţi de petrecere a timpului liber, achiziţii lingvistice şi competenţe informaţionale etc.

Un alt exemplu de impact poate fi constituit chiar de legătura pe care o voi ţine cu organizatorii şi cu ceilalţi participanţi, prin intermediul paginii personale de eJournal unde intenţionez să postez alte articole, atât la cererea organizatorilor, cât şi din dorinţa personală de a populariza activitatea şcolii şi zona, plasând astfel, activitatea comunităţii locale sau regionale, în atenţia lumii întregi.

 

ÎN CEEA CE MĂ PRIVEŞTE, activitatea de formare a condus, în primul rând, la dezvoltarea personalităţii, la îmbogăţirea cunoştinţelor mele de informatică şi la însuşirea unor tehnici noi de comunicare deosebit de utile şi necesare în zilele noastre, atât în activitatea desfăşurată în cadrul şcolii, cât şi în celelalte activităţi. În al doilea rând, având posibilitatea de a întâlni colegi din alte ţări am reuşit să cunosc şi alte sisteme educaţionale, să fac schimb de experienţă, să discut despre punctele forte şi punctele slabe ale unui sistem sau altul, să cunosc alte culturi, obiceiuri şi sisteme economice, să-mi prezint ţara şi obiceiurile, să stabilesc noi relaţii profesionale în vederea unor parteneriate viitoare, fiind conştientă de importanţa interdisciplinarităţii şi, nu în ultimul rând, mi-am îmbunătăţit competenţele lingvistice datorită conversaţiilor ce le-am purtat în limba engleza.

 

 

Revista cu ISSN

Drogurile si efectele lor asupra organis…

DROGURILE SI EFECTELE LOR ASUPRA ORGANISMULUI Prof. Camelia Cosma Liceul de Artă “Ioan Sima”, Zalău Școala Gimnazială “Porolissum”, Zalău Drogurile sunt substanţe naturale...

Read more

Modalitati de realizare a educatiei mora…

MODALITĂŢI DE REALIZARE A EDUCAŢIEI MORALE LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ   Profesor: Dumbravă-Brezoianu Simona Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Benedek Elek”- Sf.Gheorghe   REZUMAT          Educaţia morală este un proces continuu, toate disciplinele de învăţământ cu situaţiile educative...

Read more

Resurse web online

RESURSE WEB ONLINE STUDIU ŞTIINŢIFIC     Prof. Grecu Daniela, Liceul de Arte “Marin Sorescu” Craiova   Google Docs, platformele  Moodle, iTeach, INSAM, Wallwisher, RealTime Board reprezintă printre cele mai utilizate resuse web în procesul de predare-învaţare-evaluare....

Read more

Regulamentul cadru pentru organizarea si…

Ordin privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea si functionarea consortiilor scolare

Read more

Alba Iulia capitala educatiei intercultu…

ALBA IULIA – CAPITALA EDUCAŢIEI INTERCULTURALE  Prof. Dan Stroe Între 13 şi 17 octombrie la Alba Iulia, județul Alba, sub egida Consiliului Europei, a Ministerului Educaţiei şi Cercetării din România, a Inspectoratului...

Read more

Invatarea prin folosirea metodelor inter…

ÎNVĂŢAREA PRIN FOLOSIREA METODELOR INTERACTIVE ÎN CICLUL PRIMAR Prof. înv. primar GLIGOR DANA Școala Gimnazială Vidra, Jud. Alba Învăţarea este una dintre...

Read more

Abordarea didactica a textului nonlitera…

ABORDAREA DIDACTICĂ A TEXTULUI NONLITERAR   Profesor Muşat Liliana Liceul Teoretic Nicolae Cartojan Giurgiu   În articolul propus am enumerate tipurile de texte nonliterare utilitare şi distractive şi am exeplificat pentru fiecrea tip de text....

Read more

Roluri animate de educatori

ROLURI ANIMATE DE EDUCATORI   Educator Stan Luminiţa-Simona Grădiniţa cu program normal Bălăbăneşti, Galaţi     Noul Curriculum accentuează rolul educatorului în raport cu libertatea în planificarea activităţii zilnice, iar aria comportamentelor fundamentale ale cadrului didactic...

Read more