Choose your screen resolution: Auto adjust 800x600 1024x768


Nicaieri nu-i ca acasa
Scris de administrator   
Vineri, 08 Iulie 2022 18:02


NICĂIERI NU-I CA ACASĂ

Fabian Iren Boglarka, profesor, membru în echipa de proiect,

Liceul Teoretic ,,Arany Janos Salonta

Comunitatea orașului nostru, Salonta, și-a exprimat dorința popularizării posibilităților de continuare a studiilor liceale și profesionale în oraşul natal, în cadrul Liceului Teoretic „Arany Janos”. În ultimii ani s-a constatat o tendință de schimbare a domiciliului datorită continuării studiilor medii în alte localități. Pentru prevenirea acestui fenomen dorim să accentuăm popularizarea școlii noastre prin conștientizarea elevilor și părinților asupra faptului că educația și viața cotidiană a adolescenților în mijlocul familiei – în consecință studierea la Liceu Teoretic „Arany János” – este cea mai oportună alternativă.

Proiectul se adresează elevilor din clasa a VIII-a şi părinţilor acestora. Conştientizarea în rândul elevilor a valorilor educaționale, culturale, literare,ale orașului nostru, promovate și de Liceul Teoretic „Arany János” va contribui la oprirea tendinței de părăsire a locului natal. Dorim să promovăm aceste valori prin organizarea multor activități interesante, menite să ofere o imagine complex asupra instituției noastre de învățământ, prezentând-o din multiple aspect.

Elevul cercetând, experimentând, muncind și participând la activități interesante, motivante, captivante va dovedi confidență în valorile autohtone. Experienţa noastră în calitate de cadre didactice argumentează necesitatea organizării acestuia.

Scopul proiectului a fost sporirea interesului pentru oferta educațională a liceului nostru.

Printre obiective se enumră:

-familiarizarea elevilor cu viziunea și misiunea școlii, specializările, profilele din ofertă.

-familiarizarea elevilor cu activitățile, cercurile, proiectele în derulare, stilul de lucru, baza materială, personalul didactic al școlii;

-inițierea elevilor cu munca individuală şi sporirea creativităţii;

-prezentarea activității, scopului, rolului Consiliului Elevilor în procesul instructiv educativ;

-consilierea în vederea alegerii potrivite a profilului sau specializării de urmat.

Proiectul se desfăşoară anual în perioada 15 octombrie - 15 iulie, o zi din februarie fiind dedicat derulării activităţilor principale care se desfăşoară sub diverse denumiri:

1. Importanţa studierii matematicii

2. Aplicaţiile informaticii

3. Partea distractivă al şcolii- activităţile Consiliul Elevilor

4. Chimie distractivă

5. Inimile noastre bat în mai multe limbi

6. Fizica este minunată

7. Robotică şi design

8. Geografia prin prizma numerelor

9. Călătorie prin timp

10. Engleza, a doua limbă maternă

11. Germana la noi

12. Mâini de aur – activităţi practice

13. O meserie bună, garanţie de succes

Elevii participă la aceste activităţi pe grupe, după o prealabilă evaluare a intereselor printr-un chestionar. Grupele trec prin rotaţie pe la workshopuri după un orar stabilit anterior pe baza chastionarelor.

Ulterior se face un schimb de experiență între grupele de lucru, sub forma unor discuții la orele de dirigenție.

Acest proiect ajută la consilierea elevilor și a părinților și formularea definitivă a opțiunilor în vederea alegerii formei adecvate de învăţământ liceal.

Proiectul „NICĂIERI NU-I CA ACASĂ” reprezintă o modalitate eficientă pentru consilierea şi orientarea elevilor din cl a VIII-a, în vederea optării pentru specializările învăţământului liceal, respectiv profesional, pentru continuarea studiilor. Este o ofertă educaţională inovativă a şcolii prin experimentarea concretă a activităţilor, cu personalul didactic liceal, familizarea cu locul şi condiţiile de învăţare din Liceul Teoretic „Arany Janos”.

Rezultatele se concretizează în opţiunile pentru înscriere în clasa a IX-a la Liceul Teoretic „Arany Janos”.

BIBLIOGRAFIE:

1. Bunăiașu, C.M., Elaborarea și managementul proiectelor educaționale. Editura Universitară: București, 2012

2. Gherguț, A. & Ceobanu, C. Elaborarea și managementul proiectelor în serviciile educaționale. Editura Polirom: București, 2009

2. Chașovschi, C. Managementul proiectelor. Disponibil la: www.scolare.pcriot.com

4.Voiculescu, F. Analiza resurse-nevoi si managementul strategic în învătământ, Editura Aramis, Bucuresti 2004

5. Maciuc, I si col., Proiecte si programe educaţionale pentru adolescenłi, tineri si adulţi, Editura Universitaria, Craiova, 2009


SUMMARY

THERE IS NO PLACE LIKE HOME

The community of our city, Salonta, expressed its desire to popularize children’s possibilities of continuing high school and vocational studies in their hometown, within the Theoretical High School "Arany Janos". In recent years, there has been a tendency to change residence due to the continuation of secondary education in other cities. To prevent this phenomenon we want to emphasize the popularization of our school by making students and parents aware that the education and the daily life of adolescents in the family - consequently studying at the Theoretical High School "Arany János" - is the most appropriate alternative.

Ultima actualizare în Miercuri, 11 Octombrie 2023 18:04
 

Revista cu ISSN

Utilizarea instrumentului testmoz in eva…

UTILIZAREA INSTRUMENTULUI TESTMOZ ÎN EVALUAREA DIDACTICĂ Profesor Buşcă Alexandru Liceul Tehnologic “Lazăr Edeleanu”, Năvodari Rezumat: Testmoz permite profesorilor să realizeze teste online. În acest articol este prezentat modul de realizare a...

Read more

Genuri literare si evolutia genurilor

GENURILE LITERARE. EVOLUȚIA GENURILOR. Ștefan Maximiliana, profesor Limba și literatura română, Școala Gimnazială „Ion Buteanu” Buceș, jud. Hunedoara Disciplina Limba ...

Read more

Insuccesul scolar

INSUCCESUL ŞCOLAR   Profesor Teodorescu Lãcrãmioara Liceul Teoretic D. Zamfirescu Odobeşti, Jud.Vrancea   Motto: “Voinţa, iniţiativa, perseverenţa, rãbdarea  sunt elemente care garanteazã succesul.”               Insuccesul  şcolar reprezintă ansamblul pierderilor şcolare ale căror efecte se repercutează negativ asupra integrării...

Read more

Influenta antichitatii greco latine in o…

INFLUENȚA ANTICHITĂȚII GRECO-LATINE ÎN OPERA LUI ALEXANDRU MACEDONSKI   MIRON Costina Violeta, Doctorand Universitatea “Ovidius” Constanţa Prof. la Școala cu cls. I-VIII Tălpaș, Dolj   Alexandru Macedonski est le théoricien de la modernité entre les...

Read more

Studiu stiintific privind stabilizarea s…

Studiu stiintific privind stabilizarea si limpezirea vinurilor cu bentonita

STUDIU ŞTIINŢIFIC PRIVIND STABILIZAREA ŞI LIMPEZIREA VINURILOR CU BENTONITĂ Profesor Ciobanu Ileana Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova, Dolj Rezumat Bentonizarea, ca orice tratament, trebuie să corespundă scopului pentru...

Read more

Managementul educational si familia

MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL ȘI FAMILIA Prof. Comănescu Marghioala Colegiul Agricol ,,Dr. C. Angelescu” Buzău Școala este instituția organizată de societate pentru instruire și educare, care contribuie astfel prin influențele sale specifice,...

Read more

Ce teze se dau in anul scolar 2012 2013

Ce teze se dau in anul scolar 2012-2013   In scurta vreme va incepe perioada tezelor din anul scolar 2012-2013. Vezi perioada de sustinere a tezelor, precum si lista disciplinelor la care...

Read more

Principalele dimensiuni ale managementul…

                       PRINCIPALELE  DIMENSIUNI ALE MANAGEMENTULUI                                                         CLASEI DE ELEVI   Institutor  Anton Simona Marinela Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2, Vorniceni, Judeţul Botoşani               Dimensiunile centrale ale managementului clasei de elevi, identificate la...

Read more