Choose your screen resolution: Auto adjust 800x600 1024x768


La traduction ecole de tolerance
Duminică, 08 Ianuarie 2012 00:00

LA TRADUCTION – ÉCOLE DE TOLÉRANCE

 

                                                                                           Prof. Cipriana-Manuela NICHITA,

                                                                                    Colegiul Economic "Ion Ghica" Brăila

 

"La traduction est, au mieux, un écho."George Borrow

                                                             

Avant-propos

 

Abstract

La traduction ne peut pas se réduire au passage d'une langue à une autre: elle nécessite toujours une adaptation complète du document d'origine à un public qui se caractérise par des habitudes différentes, des goûts différents, des modes de pensée différents, des comportements différents. Un public, donc, qui devra recevoir le document traduit comme si ce dernier avait été rédigé par quelqu'un de même culture.

 

Key words: la traduction, le traducteur, la langue source, la langue cible, la culture, linguistique, sémantique, le message, le lecteur. 

 

La traduction est le fait d'interpréter le sens d'un texte dans une langue (« langue source », ou « langue de départ »), et de produire un texte ayant un sens et un effet équivalents sur un lecteur ayant une langue et une culture différentes (« langue cible », ou « langue d'arrivée »).

La traduction, une activité essentiellement humaine, a connu en temps une évolution intéressante. Ont eu lieu des tentatives qui ont cependant été faites pour automatiser et informatiser la traduction (traduction automatique), ou pour utiliser les ordinateurs comme support de la traduction humaine (traduction assistée par ordinateur). Mais la traduction ne signifie seulement  un processus de transposer quelques idées dans une autre langue, mais le point central cʼest lire l’autre pour se comprendre soi-même. Connaître sa propre identité à travers ce qui peut être sauvegardé de la culture d’en face, dans le passage de la langue inconnue à celle que l’on parle chez soi.

 

                                        La traduction, entre sens et vision

   "Au cours des siècles, l'histoire des peuples  n'est qu'une leçon de mutuelle tolérance."

            Emile Zola - Nouvelle campagne

 

Introduction

La traduction est un sorte de rêve pour chaque lecteur passioné. Chaque mot qui a été traduit dar la version qui n’est pas originale oblige le lecteur à induire le sens initial. Celui qui lit une traduction d’un roman, par exemple, doit être d’accord avec la vision du traducteur en ce qui concerne les subtilités linguistiques et sémantiques initiales. Il n’a pas un autre instrument pour vérifier la correctitude des sens que le texte de départ.

En fait, le traducteur est un simple "interprète des idées". Il n’est pas quʼun acteur qui doit redéfinir les mots-clé. Une bonne traduction est incapable à trahir la voix de lʼauteur.  Elle doit insister non seulement sur la traduction proprement dite, que sur un univers énigmatique qui existe à l’intérieur de l’écrivain. Le traducteur a le rôle de miroiter cet univers et de lui faire une transposition à l’aide des mots de la langue cible.

 

Contenu

 

Je suis d’accord avec le fait que la traduction peut être une école de tolérance parce que nous nʼavons pas des instruments pour réaliser des traductions parfaites. Nous possédons des instruments perfectibles, donc les traductions ne sont pas idéales.

Un exemple dans ce cas est le fait que la traduction d’un texte peut être réalisée par plusieurs traducteurs. Chaque variante d’un texte peut être acceptée, mais la vision de chaque traducteur est différente.

 

 

  

Texte source (langue française)

Texte cible - traduction en roumain de Cezar Petrescu

 Pour exemplifier nous pouvons prendre un extrait Extrait de « Le rouge et le noir » de Stendhal.

Première traduction en roumain (Gelu Naum)

Un orăşel

1) Verrières poate fi socotit drept unul dintre cele mai frumoase orăşele din Franche-Comté.

Casele lui albe cu acoperişurile ţuguiate, din olane roşii, se întind pe povârnişul unei coline căreia pâlcurile de castani viguroşi îi scot la iveală cele mai mici ridicături. Râul Doubs curge la câteva sute de paşi mai jos de fortificaţiile înălţate odinioară de spanioli, şi acum ruinate.

 

2) Spre nord, Verierres e adăpostit de o creastă înaltă, una dintre ramurile munţilor Jura. Culmile retezate ale piscului Verra se acoperă cu zăpadă din primele zile reci ale lui octombrie. Un torent care se prăvăleşte din munte străbate orăşelul înainte de a se arunca în Doubs şi pune în mişcare numeroase joagăre; îndeletnicirea aceasta foarte simplă aduce o oarecare viaţă tihnită majorităţii localnicilor, care sunt mai mult ţărani decât orăşeni. Şi, totusi, nu joagărele îmbogăţesc orăşelul. Fabricii de stamburi colorate, zise de Mulhouse, i se datoreşte bunăstarea generală care, de la căderea lui Napoleon, a făcut să fie reclădite faţadele mai tuturor caselor din Verrieres.

 3) De cum intri în oraş, te asurzeşte larma unei maşini zgomotoase şi îngrozitoare în aparenţă. Douăzeci de ciocane grele, căzând cu un vuiet care face să tremure pavajul, sunt ridicate de-o roată pusă în mişcare de puhoiul torentului. Fiecare dintre ciocanele acestea fabrică, zilnic, nu ştiu câte mii de cuie. Nişte fete vioaie şi drăguţe întind în faţa ciocanelor uriaşe bucăţile de fier care sunt preschimbate, cât ai clipi, în cuie. Munca aceasta, atât de grea în aparenţă, îl uimeşte îndeosebi pe călătorul care pătrunde pentru prima dată în munţii de la graniţa dintre Franţa şi Elveţia. Dacă, intrând în Verrieres, călătorul întreabă cine e proprietarul frumoasei fabrici de cuie care-i asurzeşte pe cei ce trec pe strada mare, i se răspunde cu o voce tărăgănată : « De ! E a domnului primar.»

  

Deuxième traduction en roumain (Ion Marin Sadoveanu)

Un orăşel

1) Orăşelul Verrières este, fără îndoială, unul din cele mai frumoase din Franche-Comté.

Casele lui albe, cu acoperişurile de tiglă roşie, ţuguiate, se întind pe coasta unui deal ale cărui unduiri, chiar şi cele mai mici, sunt însemnate cu pâlcuri de castani puternici. Jos, la câteva sute de picioare, curge râul Doubs, pe sub fortificaţiile clădite cândva de spanioli, astăzi căzute în ruină.  

2) Spre nord, Verrieres este ocrotit de un munte înalt, o ramura din Jura. Crestele dinţate ale piscului Verra se acoperă cu zăpadă de cum dă cel dintâi frig al lui Octombrie. Un torent de munte trece prin Verrières înainte de a se vărsa în Doubs şi pune în mişcare o mulţime de fierăstraie. E o industrie din cele mai simple, care îndestulează însă pe cei mai mulţi dintre locuitori, mai degrabă ţărani decât târgoveţi. Dar nu fierastraiele au îmbogăţit orăşelul, ci fabrica de pânză imprimantă, zisă de Mulhouse. Ei i se datoreşte buna stare generală care, de la prăbuşirea lui Napoleon, a ajutat să se refacă aproape toate faţadele caselor din Verrieres.  

 3) De îndată ce ai intrat în oraş te uluieşte larma unei maşini zgomotoase. La început ţi se pare înspăimântătoare: douăzeci de ciocane grele, căzând cu vuiet de duduie caldarâmul, sunt puse în mişcare de o roată mânată de apa torentului. Şi fiecare aceste ciocane fabrica nu ştiu câte mii de cuie pe zi. Numai fete tinere, rumene şi frumoase, pun sub loviturile uriaşelor ciocane bucatele de fier care se preschimbă repede în cuie. Munca aceasta, atât de grea la prima vedere, îl uimeşte pe călătorul ajuns pentru întâia oară în munţii care despart Franţa de Elveţia. Şi dacă, intrând în Verrieres, călătorul va întreba a cui e această frumoasă fabrică de cuie ce asurzeşte pe toţi trecătorii de pe uliţa principală, i se va răspunde tărăgănat: “Ei! E doar a domnului primar!”

 

Chaque traduction a été accepté, mais la vision du traducteur a marqué les différences. Pour faire cela, chaque traducteur a essayé à donner le sens le plus proche aux expressions en français et à mettre en valeur la volonté de l’auteur en ce qui concerne le message et la forme des phrases. Le publique a deux variantes, mais l’idée centrale de chaque phrase est la même.

Un autre exemple est un extrait d’« Eugénie Grandet » d’ Honoré de Balzac.

 

Texte source (langue française)

 

Texte cible - traduction en roumain de Cezar Petrescu

 

Chipuri burgheze              

    Sunt case în unele oraşe de provincie a căror privelişte insuflă aceeaşi melancolie pe care o provoacă mănăstirile cele mai sumbre, întinderea şesurilor cu bălării şi mărăcini nespus de mohorâte, ruinele cele mai pline de jale.

 

     Poate că dăinuiesc îndeolaltă în aceste case şi tăcerea schiturilor, şi, întinderea stearpă a şesurilor cu bălării şi mărăcini, şi rămăşiţele ruinelor;

 

      viaţa şi mişcarea sunt atât de mocnite înăuntru, încât un străin le-ar crede nelocuite dacă n-ar întâlni deodată privirea slabă şi rece a unei fiinţe neclintite, cu obrazul pe jumătate de schimnică, înclinat peste pervazul ferestrei, la vuietul unui pas necunoscut.

      Acelaşi suflu de melancolie se desprinde din fizionomia unei locuinţe aşezate în Saumur, la capătul străzii care duce, în urcuş, spre castel, din partea de sus a oraşului.

 

La traduction en roumain d’un texte de Balzac met quelques problèmes en ce qui concerne les divergences d’ordre grammatical, sémantique et stylistiques des phrases. Pour faire une traduction proche du texte original le traducteur doit tenir compte de la difficulté et de la richesse des connotations de la phrase balzacienne et de la formulation en langue de départ et aussi de la reformulation en langue d’arrivée.

Ces exemples nous donnent la certitude que l’acte traductif peut être tolérant, mais à l’aide des adaptations permanentes aux contextes.

 

Conclusion

Pour conclure, nous pouvons dire que la traduction est le nom que nous donnons au plus intime acte de lecture. Toute lecture est traduction, passage de la vision formelle de l’univers à une façon particulière de le sentir ou de le percevoir. Autrement dit, le fait de lire, d’un point de vue physiologique, consiste à traduire les formes physiques de l’univers en représentations imaginaires et, en même temps, spatiales. Lire, c’est traduire matériellement la réalité du monde dans la réalité telle que nous la ressentons.

La tâche infinie du lecteur, consistant à parcourir la bibliothèque universelle à la recherche d’un texte qui le définisse, se multiplie lorsque ce lecteur admet sa qualité de traducteur. Alors, tout texte sauvé de la page devient une multitude d’autres textes, transformés dans le vocabulaire de ce lecteur, redéfinis dans d’autres contextes, d’autres expériences, d’autres mémoires, rangés dans d’autres étagères.

Voilà l’émouvant paradoxe de l’art de la traduction: à travers ces constantes migrations, ces explorations incessantes, une œuvre littéraire peut devenir quelque chose de moins vacillant, de moins hasardeux que ce que sa nature d’œuvre artistique lui impose, et acquérir, par miracle, une sorte d’immortalité immanente.

 

Bibliographie:

  1. Google translate

http://translate.google.com/#ro|fr|

     2. Wikipédia

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Traduction 

http://www.monde-diplomatique.fr/2009/05/MANGUEL/17110

http://www.gouadec.net/publications/Le%20traducteur,%20la%20traduction%20et%20l'entreprise%20Daniel%20GOUADEC.pdf  

 

 

Physionomies bourgeoises

 

     Il se trouve dans certaines provinces des maisons dont la vue inspire une mélancolie égale à celle que provoquent les cloîtres les plus sombres, les landes les plus ternes ou les ruines les plus tristes.

 

      Peut-être y a-t-il à la fois dans ces maisons et le silence du cloître et l’aridité des landes et les ossements des ruines.

 

      La vie et le mouvement y sont si tranquilles qu’un étranger les croirait inhabitées, s’il ne rencontrait tout à coup le regard pâle et froid d’une personne immobile dont la figure à demi monastique dépasse l’appui de la croisée, au bruit d’un pas inconnu.

 

      Ces principes de mélancolie existent dans la physionomie d’un logis situé à Saumur, au bout de la rue montueuse qui mène au château, par le haut de la ville.

Texte source (langue française)

Une petite ville

1) La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Ses maisons blanches avec leurs toits pointus de tuiles rouges s'étendent sur la pente d'une colline, dont des touffes de vigoureux châtaigniers marquent les moindres sinuosités. Le Doubs coule à quelques centaines de pieds au-dessous de ses fortifications, bâties jadis par les Espagnols, et maintenant ruinées.

 

2) Verrières est abritée du côté du nord par une haute montagne, c'est une des branches du Jura. Les cimes brisées du Verra se couvrent de neige dès les premiers froids d'octobre. Un torrent, qui se précipite de la montagne, traverse Verrières avant de se jeter dans le Doubs, et donne le movement à un grand nombre de scies à bois ; c'est une industrie fort simple et qui procure un certain bien-être à la majeure partie des habitants plus paysans que bourgeois. Ce ne sont pas cependant les scies à bois qui ont enrichi cette petite ville. C'est à la fabrique des toiles peintes, dites de Mulhouse, que l'on doit l'aisance générale qui, depuis la chute de Napoléon, a fait rebâtir les façades de presque toutes les maisons de Verrières.

 

À peine entre-t-on dans la ville que l'on est étourdi par le fracas d'une machine bruyante et terrible en apparence. Vingt marteaux pesants, et retombant avec un bruit qui fait trembler le pavé, sont élevés par une roué que l'eau du torrent fait mouvoir. Chacun de ces marteaux fabrique, chaque jour, je ne sais combien de milliers de clous. Ce sont des jeunes filles fraîches et jolies qui présentent aux coups de ces marteaux énormes les petits morceaux de fer qui sont rapidement transformés en clous. Ce travail, si rude en apparence, est un de ceux qui étonnent le plus le voyageur qui pénètre pour la première fois dans les montagnes qui séparent la France de l'Helvétie. Si, en entrant à Verrières, le voyageur demande à qui appartient cette belle fabrique de clous qui assourdit les gens qui montent la grande rue, on lui répond avec un accent traînard: Eh ! elle est à M. le maire. 

 

Ultima actualizare în Marţi, 10 Ianuarie 2012 21:59
 

Revista cu ISSN

Literatura si corespondenta in opera lui…

LITERATURĂ ŞI CORESPONDENŢĂ ÎN OPERA LUI MAX BLECHER Profesor Andra Elena Diaconu Școala Gimnazială Fitionești, județul Vrancea Max Blecher a reuşit să facă din propria boală o experienţă cu adevărat tulburătoare,...

Read more

Fenomenul bullying in mediul scolar si m…

FENOMENUL “BULLYING” ÎN MEDIUL ŞCOLAR - CAUZE, FORME, CONSECINŢE, MĂSURI ANTI-BULLYING Prof. Florea Corina - Paula Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu”, loc. Cumpăna, jud. Constanţa Fenomenul “bullying” a depăşit, de...

Read more

Platforme de elearning Moodle si Ael

PLATFORME DE ELEARNING MOODLE ŞI AEL STUDIU ŞTIINŢIFIC   Profesor Grecu Daniela,  Liceul de Arte “Marin Sorescu” Craiova   Moodle este un Sistem de management al învătării / predării – Learning Management System (LMS). O altă...

Read more

Importanta si rolul literaturii pentru c…

IMPORTANȚA  ȘI ROLUL LITERATURII PENTRU COPII ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII PREȘCOLARULUI Prof. înv. preșc. Ivașcu Celestina Școala Gimnazială Petrești, Dâmbovița Basmele sunt foarte atractive pentru cei mici. De-a lungul timpului ele...

Read more

Poeme universul copilariei

POEME – UNIVERSUL COPILĂRIEI   Ileana Faur, profesor Limba şi Literatura română Liceul Tehnologic Transporturi Auto, Timişoara   În studiul de faţă, referitor la cele mai cunoscute poeme eminesciene, am avut în vedere o abordate...

Read more

Rolul geografiei in educatia permanenta

ROLUL GEOGRAFIEI ÎN EDUCAŢIA PERMANENTĂ   Prof. Flaviu Feşnic Colegiul Tehnic “Andrei Şaguna”, Oradea   Scopul acestui articol este sublinierea rolului pe care geografia, ca obiect de studiu, îl poate avea în educaţia continuă...

Read more

Lista olimpiadelor si concursurilor care…

Lista olimpiadelor si concursurilor care pot echivala o proba de bacalaureat Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice a publicat lista olimpiadelor si concursurilor internationale 2015 care le pot aduce olimpicilor burse de...

Read more

traditional sau modern in predare

TRADIŢIONAL SAU MODERN ÎN PREDARE?     Profesor Mihăeş Violeta Şcoala cu clasele I-VIII Ploscuţeni, jud. Vrancea   Modelul tradiţional de predare nu răspunde noilor tendinţe in didactica modernă, fiind fondat pe „triada învăţare frontală –...

Read more